Chúng tôi đã thiết kế OpenShot trở nên đơn giản, mạnh mẽ và đẹp mắt. Hãy xem qua giao diện người dùng bên dưới cũng như các tính năng, menu và màn hình phổ biến của chúng tôi. Hoặc bạn có thể xem các video và hướng dẫn sử dụng mới nhất của chúng tôi.

Ảnh chụp màn hình