OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$75,00 USD - Anonymous
$50,00 USD - Anonymous
$50,00 USD - Anonymous
$30,00 USD - Larry Jack
$15,00 USD - Anonymous
$10,00 USD - Benoni Maheia 23
$10,00 USD - Walter Sonderegger 5
$10,00 USD - Anonymous 33
$10,00 USD - Roy Castle 25
$10,00 USD - Jurij
$10,00 USD - Anonymous
$6,36 USD - Anonymous
$5,00 USD - P.Sportel Mới
$5,00 USD - Priyrodo
$5,00 USD - Massimiliano LC
$5,00 USD - Anónimo
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - TJ Sweeney 12
$2,00 USD - Robert Adam II 76
$2,00 USD - Hortz Christel 2
$2,00 USD - Carmen Migdalia 19
$2,00 USD - henryotani 2
$2,00 USD - Anonym 71
$2,00 USD - Turritopsis Dohrnii Teo En Ming 19
$2,00 USD - Anonymous 6
$2,00 USD - Pat Bell 15
$2,00 USD - Barton S Jahn 13
$2,00 USD - Anonymous 77
$2,00 USD - SCHUELLER 3
$2,00 USD - Yolanda 67
$2,00 USD - Anonymous 49
$2,00 USD - Still in Saigon 7
$2,00 USD - Anonymous 8
$2,00 USD - Jesús Rubio 54
$2,00 USD - Alisterg 36
$2,00 USD - Mouschi Debbye 39
$2,00 USD - K. Hendry 4
$2,00 USD - Anonymous 8
$2,00 USD - JOHN W FRANKS 8
$2,00 USD - Olivia Parr-Rud 37
$3,00 USD - Aoife MacNamara 66
$3,00 USD - mark breton 11
$5,00 USD - Lisa Bevan 9
$10,00 USD - Kerry Hatcher 43
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 46
$4,50 USD - Anne Stephens 9
$3,00 USD - dragon 68
$5,00 USD - dbond 84
$10,00 USD - James Brunet 41
$3,00 USD - Андрей Геков 52
$3,00 USD - Christian Jäkl 45
$5,00 USD - Rookie
$5,00 USD - Jonathan Dukes 41
$5,00 USD - Edward Averill 40
$3,00 USD - Brandon Arnold 49
$3,00 USD - ComputerHead 39
$4,00 USD - Brian Peiris 39
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 38
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 33
$3,00 USD - Advait 33
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 31
$3,00 USD - Alin Miron 27
$1000,00 USD - Fred Brennan 23
$5,00 USD - Masaru Hirano 17
$3,00 USD - Scott Napier 14
$3,00 USD - Andrus O'Conda 13
$3,00 USD - Chuck Daley 13
$5,00 USD - Jarl Arntzen 90
$5,00 USD - Curtis Jemand 90
$3,00 USD - Evert Guzman 88
$5,00 USD - snorpey 86
$10,00 USD - Joshua Kao 86
$3,00 USD - Gabriel 89
Thống kê
Số lượng đóng góp: 73
Tổng số tiền: $1505,86 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Anonymous
Gần đây nhất: P.Sportel